nieuw verleden - Sjef Meijman

kunstroute

Foto: Willem de Wolf - 2009
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Michel Bongertman - 2008
Foto: Hein Walter - 2008
Foto: Michel Bongertman - 2008

Foto: Michel Bongertman - 2009

Foto: Michel Bongertman - 2009

Gewichtstoename van een Boom

In een  stellage hangt een rond houten vat gevuld met aarde. In de aarde staat een jonge boom, een linde.
Het vat met de nu nog kleine boom hangt aan grote trekveren, boven een gat in de grond.

Naarmate het gewicht van de boom – door groei – toeneemt, zakt het vat met de boom verder naar de bodem. Na verloop van tijd – waarschijnlijk na jaren – zal de boom zo zwaar geworden zijn, dat ze in het gat in de grond gezakt is.

Met een zonnecollector en een pompje wordt water uit het slootje ernaast gepompt, zodat de boom niet door verdroging zal sterven.

De boom heeft dan haar plaats van bestemming bereikt, enkel door te groeien.Het project Nieuw Verleden gaat over verleden en toekomst. De grond waarop we nu kunnen lopen, bestond natuurlijk wel al ergens, maar niet in de hoedanigheid zoals die nu zichtbaar is. Zo is het met de boom ook.: onder invloed van de oude lucht, het oude licht en het oude water zal in de nieuwe grond de boom gaan groeien. Alle zaken die de boom daarvoor nodig heeft – de lucht, het licht, het water – bestonden al maar krijgen door de boom een nieuwe toekomst.

Sjef Meijman 2008