nieuw verleden - Subsidiënten

kunstroute

Het project Nieuw Verleden kon niet worden gerealiseerd
zonder de financiele steun van de volgende subsidiënten:

 

Provincie Flevoland
 
Gemeente Lelystad

 

Centrum Beeldende Kunst Flevoland
 
Gemeente Dronten

 

Coöperatiefonds Rabobank

 

Het Flevo-landschap

 

Stichting Kunstenaars @ Co

 

Gemeente Zeewolde

 

Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

 

Speciale dank gaat uit naar Stichting Flevo-lanschap,
voor de bijzondere samenwerking, en met name naar Roelof Duijf.
Speciale aandacht willen we hier vragen voor de Meeuwenhoeve
zie bij www.de.meeuwenhoeve.nl