nieuw verleden - Michel Bongertman

kunstroute

Foto: Michel Bongertman - 2008

Foto: Willem de Wolf - 2008

Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2009
Foto: Willem de Wolf - 2009
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008
Foto: Willem de Wolf - 2008

Foto: Hein Walter - 2008

Foto: Michel Bongertman - 2008

Foto: Michel Bongertman - 2008

Foto: Hein Walter - 2008

Weg naar het verleden -
monument voor de Swifterbantman

Tussen 1962 en 1979 zijn er bij Swifterbant opgravingen gedaan waarbij  toen negen graven zijn gevonden - bewoners van het gebied rond Swifterbant die zo’n 6000 jaar geleden hebben geleefd (5300-3400 v Chr). Deze mensen leefden in een landschap van rivierduin en moerassen.

De Swifterbantmensen waren jagers, verzamelaars en vissers, maar ze waren ook de eerste landbouwers in dit gebied. De Kamperhoek en het rivierduingebied richting Lelystad - waar ook het Pionierspad langs gaat - was in die tijd hun woongebied.
Het ontbreken van duidelijk zichtbare sporen van deze oude tijd bracht mij tot het ontwerp.

Wat je ziet is een grindmozaïek dat doet denken aan de keitjesstoepen voor huizen en winkels in de voormalige vissersplaatsen langs de Zuiderzee, zoals in Elburg.
Deze keitjesstoepen werken als uithangborden; ze vertellen iets over wat er achter de gevels gebeurt, over het beroep, bijvoorbeeld, of wat er in de winkel word verkocht.
De mozaïeken zijn voorbeelden van oude volkskunst en ze worden door monumentenzorg gekoesterd  en in ere hersteld.
Voor de afbeeldingen van het monument  voor de Swifterbantman had ik eenzelfde idee: laten zien welk verhaal er schuil gaat achter dit landschap.

In het Nieuwland Erfgoedmuseum ligt een afgietsel van het skelet van de Swifterbant man. Op het hoofd draagt hij een sieraad met barnstenen (oranjebruine stenen). Onbewerkt doen  deze denken aan grind.

Met dit monument wil ik de Swifterbantman terugbrengen naar zijn eigen gebied, het landschap waar hij leefde.