nieuw verleden - contact en links

kunstroute

 
Bestuur Kunstenaars Vereniging Flevoland:
Voorzitter: Hein Walter
Penningmeester: Trudy van der Meer
Secretaris: vacant
Bestuurslid: Wendela van Lynden
Bestuurslid: Gonny Geurts
 
Organisatie Nieuw Verleden:
Hein Walter:
036 5321588
heinwalter@tiscali.nl
Trudy van der Meer: 0320 222048
trudy.vandermeer@wanadoo.nl
LINKS:
 
Kunstenaars Vereniging Flevoland
Museum De Paviljoens
Cultureel Centrum Corrosia
Het Flevo-landschap
Flevoland zonder water
Kunst in de openbare ruimte
Kunstenaars & Co
EFL Stichting
Wandelnet